Fagerstrand, tettsted lengst sør i Nesodden kommune, Akershus. Tettstedet ligger på Oslofjordens østside nær grensen mot Frogn. Her finnes oljelager og smøreoljefabrikk. Stedet het tidligere Grisebu og hadde utskipning av trelast og is i seilskutetiden.