Trollstigen i Rauma.
Trollstigen i Rauma.

Nasjonale turistveger er et nettverk av utvalgte veistrekninger i Norge som er spesielt tilrettelagt for turisme gjennom rasteplasser, estetiske tiltak og informasjon. Et turistveisymbol markerer dette på skilt og informasjonstavler. Prosjektet omfatter 18 veistrekninger som til sammen utgjør 2160 kilometer.

Formålet med Nasjonale turistveger er å gjøre Norge til et mer attraktivt reisemål, og på den måten bidra til å styrke næringslivet og bosettingen i distriktene. Prosjektet er i regi av Statens vegvesen, startet i 1994 og skal fullføres i 2023.

Strekningene

Rondane

Nasjonal turistveg Rondane ved Atna.
Nasjonal turistveg Rondane ved Atna.

Turistveien i Rondane i Innlandet fylke ble åpnet i 2008 og er 75 kilometer lang. Den går fra Venabygdsfjellet i Ringebu kommune langs fylkesvei 27 til tettstedet Folldal i kommunen med samme navn. Langs veien ligger blant annet Sohlbergplassen og Atnbrufossen Vannbruksmuseum. Turistveien har også en avstikker fra Enden, forbi Sollia kirke til Sollia langs fylkesvei 219 i Stor-Elvdal kommune.

Valdresflye

Turistveien over Valdresflye i Innlandet fylke ble åpnet i 2012 og er 49 kilometer lang. Den går fra Garli, nordvest for Beitostølen i Øystre Slidre kommune, langs fylkesvei 51 over Valdresflye og ned Sjodalen til Hindsæter i Vågå kommune. Langs veien ligger blant annet det særpregede servicebygget Flye 1389. Turistveien tar en avstikker fra Maurvangen mot Gjende og Gjendesheim. Veien er vinterstengt mellom Maurvangen og Garli.

Jæren

Obrestad fyr
Obrestad fyr ved Nasjonal turistveg Jæren.
Obrestad fyr

Turistveien på Jæren i Rogaland fylke ble åpnet i 2012 og er 41 kilometer lang. Den går fra Ogna i Hå kommune og langs fylkesvei 44 til Søyland. Derfra følger den fylkesvei 507 til Bore i Klepp kommune. Langs veien ligger blant annet Kvassheim og Obrestad fyrstasjoner.

Ryfylke

Turistveien i Ryfylke i Rogaland og Vestland fylker ble åpnet i 2012 og er 260 kilometer lang. Den går fra Oanes ved Lysefjorden i nye Sandnes kommune og følger først fylkesvei 503 og så riksvei 13 gjennom kommunene Strand, Hjelmeland og Suldal, til Håra i Ullensvang kommune. Underveis krysser den Jøsenfjorden med ferge. Ved Lovra i Suldal deler turistveien seg, og én del går over Sandsfjorden bru på fylkesvei 46. Den svinger innom Ropeid og turistveien fortsetter langs fylkesvei 520 gjennom Suldal og Sauda kommuner til også den kommer til Håra ved Røldal. Veien er vinterstengt over fjellet mellom Hellandsbygd og Røldal, vanligvis fra november til juni. Viktige attraksjoner langs turistveien er Bratlandsdalen, Allmannajuvet, Kolbeinstveit og Ritlandskrateret.

Hardanger

Vøringsfossen
Ved Vøringsfossen langs Rv. 7 er det tilrettelagt med et omfattende arrangement av stier, trapper, utsiktsplattformer og spektakulær gangbru over gjelet, tegnet av Carl-Viggo Hølmebakk.
Vøringsfossen
Lisens: CC BY SA 3.0

Turistveien i Hardanger i Vestland fylke ble åpnet i 1997 og er 183 kilometer lang. Den går fra Låtefoss i Ullensvang kommune langs fylkesvei 13 til Kinsarvik. Derfra krysses Hardangerfjorden til Utne. Turistveien fortsetter langs fylkesvei 550 til Jondal og ny ferge over fjorden til Tørvikbygd i Kvam kommune. Turistveien fortsetter så langs fylkesvei 49 til Norheimsund og fylkesvei 79. Der gjør den først en sving vestover til Steinsdalsfossen før den går tilbake til Norheimsund og videre på fylkesvei 79 til Granvin i nye Voss kommune. Viktige attraksjoner langs turistveien er Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum, Kinsarvik kyrkje, Hardanger folkemuseum og Hardanger Fartøyvernsenter.

Hardangervidda

Turistveien over Hardangervidda i Vestland og Viken fylker ble åpnet i 2012 og er 67 kilometer lang. Den går fra tettstedet Eidfjord i kommunen av samme navn, langs riksvei 7 over Hardangervidda til Haugastøl i Hol kommune. Viktige attraksjoner langs turistveien er Hardangervidda natursenter, Vøringsfossen og Hallingskarvet.

Aurlandsfjellet

Stegastein
Stegastein ved Aurlandsfjorden er et av utsiktspunkta langs Nasjonale turistveger.
Lisens: CC BY 4.0

Nasjonal turistveg Aurlandsfjellet i Vestland fylke ble åpnet i 2012 og er 47 kilometer lang. Den går fra tettstedet Lærdalsøyri i Lærdal kommune, langs fylkesvei 5627 over Aurlandsfjellet til tettstedet Aurlandsvangen i Aurland kommune. Viktige attraksjoner langs turistveien er gamle Lærdalsøyri, Vedhaugane rasteplass og Stegastein. Aurlandsfjellet er vinterstengt. Veien fra Aurlandsvangen til utsiktspunktet Stegastein er åpen hele året.

Sognefjellet

Sognefjellet
Nasjonal turistveg Sognefjellet.
Sognefjellet

Nasjonal turistveg Sognefjellet i Innlandet og Vestland fylker ble åpnet i 1997 og er 108 kilometer lang. Den går mellom Fossbergom i Lom kommune og Gaupne i Luster. Den følger i sin helhet fylkesvei 55 og går over Nord-Europas høyeste fjellovergang. Viktige attraksjoner langs turistveien er Røisheim hotell og skysstasjon, Elveseter, Krossbu, Sognefjellshytta, Mefjellet, Oscarshaug, Turtagrø Hotel, Fuglesteg, Skjolden og Dale kirke. Veien over fjellet mellom Bøverdalen og Turtagrø er vinterstengt.

Gaularfjellet

Kviknes Hotell
Kviknes Hotel i Balestrand fra 1913 ligger ved Nasjonal turistveg Gaularfjellet i Vestland fylke. Hotellet har en karakteristisk sveitserstil, slik som mange andre norske trehoteller, særlig på Vestlandet.

Nasjonal turistveg Gaularfjellet i Vestland fylke ble åpnet i 2012 og er 114 kilometer lang. Den går fra Balestrand i Sogndal kommune på fylkesvei 55 til Dragsvik og videre på fylkesvei 613 over fjellet til Eldalsosen i Sunnfjord kommune. Derfra fortsetter turistveien på fylkesvei 610 til Sande. Fra Eldalsosen går og en bit av turistveien videre til Moskog, øst for Førde. Viktige attraksjoner langs turistveien er Kviknes Hotell, Norsk Reiselivsmuseum, Dragsvik, Nystølsskaret utsiktsplass, Torsnesstølen og Longestølen. Strekningen mellom Mel og Mjell på Gaularfjellet er vinterstengt.

Gamle Strynefjellsvegen

Nasjonal turistveg Gamle Strynefjellsvegen i Innlandet og Vestland fylker ble åpnet i 1997 og er 27 kilometer lang. Den går mellom Grotli i Skjåk kommune og Videseter i Stryn kommune og følger fylkesvei 258. Viktige attraksjoner langs turistveien er Grotli Høyfjellshotell, Strynefjellet Sommerskisenter, Øvstefossen og Videseter Hotell. Utvalgte punkter langs riksvei 15 ned til Hjelle har også en viktig rolle for turistveien da gamleveien startet ved brygga i Hjelle i gamle dager. Veien er vinterstengt og er åpen fra tidlig i juni til snøen kommer. Veien er stedvis smal og svingete og egner seg ikke for campingvogn.

Atlanterhavsveien

Storseisundbrua
Atlanterhavsveien i Møre og Romsdal.
Av .
Lisens: CC BY SA 2.0

Nasjonal turistveg Atlanterhavsveien i Møre og Romsdal fylke ble åpnet i 2012 og er 36 kilometer lang. Den går fra Bud i Hustadvika kommune til Kårvåg i Averøy. Traséen følger fra vest mot øst fylkesvei 6060, fylkesvei 663 og fylkesvei 64. Viktige attraksjoner langs turistveien er Bud, Hustad, Vevang, Hulvågen, Geitøya og Kårvåg.

Geiranger–Trollstigen

Nasjonal turistveg GeirangerTrollstigen i Innlandet og Møre og Romsdal fylker ble åpnet i 2012 og er 104 kilometer lang. Den går mellom Langvatn på Strynefjellet i Skjåk kommune til Sogge bru i Romsdalen i Rauma kommune. Den følger fylkesvei 63 og går med ferge over Nordalsfjorden på strekningen Eidsdal–Linge. Viktige attraksjoner langs turistveien er også Dalsnibba, Knuten, Flydalsjuvet, Ørneveien, Valldal, Gudbrandsjuvet og Trollstigen.

Helgelandskysten

 Saltstraumen
Saltstraumen ved Nasjonal turistveg Helgelandskysten.
Saltstraumen
Av /Visit Nord-Norge.

Nasjonal turistveg Helgelandskysten i Nordland fylke ble åpnet etappevis fra 1997 til 2012 og er 433 kilometer lang. Veien går fra Holm i Bindal kommune, med en kort avstikker til Torghatten, til Godøystraumen i Bodø kommune. Veien følger fylkesvei 17 og passerer gjennom Sømna, Brønnøy, Vevelstad, Alstahaug, Leirfjord, Nesna, Rana, Lurøy, Rødøy, Meløy og Gildeskål kommuner. Turistveien har seks fergestrekninger. Viktige attraksjoner langs turistveien er Vennesund, Skarsåsen, Hildurs Urterarium, Høyholm, Tjøtta, Alstahaug med kirke og Petter Dass-museet, Sjonfjellet, Hellåga, Grønsvik kystfort, Jektvik, Halsa, Glomfjord, Ørnes, Ureddplassen og Saltstraumen.

Lofoten

Fv 807
Langs nasjonal turistveg Lofoten bringer en avstikker fra E10 den reisende ut til Nusfjord.

Nasjonal turistveg Lofoten i Nordland fylke ble åpnet i 2007 og er 230 kilometer lang. Den går fra Raftsundet i Hadsel kommune og langs E10 til Å i Moskenes kommune gjennom Vågan, Vestvågøy og Flakstad kommuner. Turistveien har avstikkere til Nusfjord, Vikten, Utakleiv, Unstad, Eggum og Henningsvær. Andre viktige attraksjoner langs turistveien er Raftsundbrua, Svolvær, Kabelvåg, Gimsøystraumen, Lofotr Vikingmuseum, Vareid, Akkarvikodden, Sakrisøy og Reinehalsen.

Andøya

Nasjonal turistveg Andøya i Nordland fylke ble åpnet i 2012 og er 58 kilometer lang. Den går langs Andøyas ytterside og starter i Bjørnskinnkrysset. Veien går først langs fylkesvei 7698 og så langs fylkesvei 7702 forbi Nordmela og Bleik til Andenes. Andre viktige attraksjoner langs turistveien er Skogvoll naturreservat, Kleivodden, Oksebåsen/Andøya rakettskytefelt og Andenes fyrstasjon. Fra Andenes er det i sommerhalvåret direkte fergeforbindelse til Nasjonal turistveg Senja. Sammen med Senja er Andøya et ytre alternativ til E6 og Hurtigruta.

Senja

Bergsbotn
Landskap langs nasjonal turistveg Senja.

Nasjonal turistveg Senja i Troms og Finnmark fylke ble åpnet i 2012 og er 102 kilometer lang. Den starter i Gryllefjord i Senja kommune og følger fylkesvei 86 til Straumsbotn. Der går turistveien over på fylkesvei 862 til Botnhamn. Viktige attraksjoner langs turistveien er Ballesvika, Hamn, Bergsbotn, Skaland, Tungeneset, Ersfjord, Senjahopen og Husøy. Der er fergeforbindelse mellom Andenes og Senja om sommeren. Sammen med Nasjonal turistveg Andøya et derfor turistveien på Senja et ytre alternativ til E6 og Hurtigruten.

Havøysund

Nasjonal turistveg Havøysund i Troms og Finnmark fylke ble åpnet i 2012 og er 66 kilometer lang. Den går på fylkesvei 889 mellom Kokelv i Hammerfest kommune og Havøysund i Måsøy. Viktige attraksjoner langs turistveien er Lillefjord og Selvika.

Varanger

Steilneset
Steilneset minnested ved nasjonal turistveg Varanger.
Steilneset

Nasjonal turistveg Varanger i Troms og Finnmark fylke ble åpnet i 2012 og er 160 kilometer lang. Veien starter i Varangerbotn i Nesseby kommune og fortsetter langs kysten av Varangerhalvøya på fylkesvei 75 igjennom Vadsø og Vardø kommuner. Etter avkjøringen til Vardø by fortsetter turistveien på fylkesvei 341 til Hamningberg i Båtsfjord kommune. Mellom Smelror og Hamningberg er Nasjonal turistveg Varanger vanligvis vinterstengt. Viktige attraksjoner langs turistveien er også Gornitak, Mortensnes, Ekkerøya, Indre Kiberg, Steilneset, Vardøhus og Sandfjord.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Lauritzen, Per Roger (2020). Norges vakreste bilturer. De 18 nasjonale turistvegene. Vigmostad & Bjørke.

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg