Reiseliv er en samlebetegnelse for næring som dekker etterspørsel fra reisende som befinner seg utenfor eget hjemmeområde. Dette inkluderer også forretningsreiser, kongresser studiereiser osv, men ikke faste reiser til for eksempel skole eller arbeid. Innen begrepet reiseliv finner man blant annet følgende hovedgrupper: transport overnatting og servering formidling, guiding og informasjon kultur- og aktivitetstilbud, som aktivitetsparker, museer m.m. Hele artikkelen