Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Plassering

KF-bok. Begrenset gjenbruk

Høylandet, kommune i Nord-Trøndelag fylke. Høylandet ligger nordøst for Namsos og består av et nord–sørgående dalføre langs Søråa, som renner sørover og ut i Namsen, og Kongsmoelva, som renner nordover fra vannskillet og ut i fjordarmen Indre Folda (Innerfolda).

Berggrunnen i hoveddalen består av glimmerskifer, øst for denne er det bratte og høye fjell av granitt med topper på 700–800 moh., høyest er Nonsfjellet (927 moh.) på fylkesgrensen i nord. Vest for hoveddalen gir bergarten gneis jevnere fjellformer med topper opp til 800 moh. Til Søråvassdraget er knyttet flere store vann hvor Øyvatnet (10 km²) er størst.

Bosetningen ligger i de slake brede sidene av hoveddalen. Over halvparten av befolkningen bor i og omkring administrasjonssenteret Høylandet. Folketallet i kommunen var relativt stabilt fra krigen og frem til midten av 1980-årene. Siden har folkemengden gått en del tilbake, i tiårsperioden 2003–2013 med 0,9 %.

Jord- og skogbruk er hovednæringen med ca. 1/4 av sysselsettingen. Storfehold er viktigste driftsform, men det dyrkes også korn. Skogen består mest av gran og er vesentlig gårdsskog. 2002 ble det avvirket 24 800 m³ som utgjør 5 % av hele fylkets avvirkning. Høylandet har lite industri, i hovedsak trevareindustri.

Kongsmoen ved Indre Folda var utskipningshavn for svovelkisen fra Skorovas Gruber i Namsskogan kommune. En 44,5 km lang taubane fra Skorovass til Kongsmoen fraktet ca. 150 000 tonn kis årlig frem til banen ble nedlagt i 1976. Gruven ble nedlagt i 1984.

Rv. 17, Kystriksvegen nordover, går fra Namsos gjennom Høylandet og Helgeland til Bodø. Fv. 775 går fra administrasjonssenteret i sørøstlig retning til Gartland, ved E 6 og Nordlandsbanen, og Fv. 776 i nordvestlig retning over til Salsbruket.

Høylandet skole er en kombinert barne- og ungdomsskole. 

Høylandet hører til Trøndelag politidistrikt, Namdal tingrett og Frostating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Indre Namdal regionråd sammen med GrongLierneNamsskogan og Røyrvik.

Høylandet kommune tilsvarer soknet Høylandet i Namdal prosti (Nidaros bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Høylandet til Namdalen fogderi i Nordre Trondhjems amt.

For statistiske formål er Høylandet kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 8 grunnkretser: Vassbotn, Gronstad, Tyldum, Skarland, Okstad, Flått, Øie og Kongsmoen.

På Eid, Mørkved, Romstad og Øy er det gjort funn fra steinalderen og eldre jernalder. Men først i yngre jernalder antas bygda å være ryddet, og fra denne periode er det mange funn, bl.a. gravhauger. Søråa er en kjent lakseelv. Revyfestivalen i Høylandet arrangeres hvert annet år. Høylandet kirke fra 1860.

Kommunevåpenet (godkjent 1990) har en oppflyvende sølv svane mot en grønn bakgrunn; sangsvaner er årlig på trekk i kommunen. Kommuneblomst: hvitveis (kvitsymre). Kommunenummer: 1743.

Navnet kommer av norrønt Heylǫnd, 'land hvor det vokser høy'.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.