Gjerdrum

Gjerdrum er en kommune på Romerike, Akershus fylke. Gjerdrum omfatter den sørvestre del av Romerikssletta. Kommunen ligger vest for Leira samt de skogkledde Romeriksåsene vestenfor til grensen mot Nittedal.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Svein Askheim

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 6 artikler: