Anegadapassasjen, strede mellom British Virgin Islands og Anguilla, forbinder Atlanterhavet og Karibiske hav. Dypvannstersklene er hhv. ca. 1800 og 1600 muh. og vann fra Atlanterhavet renner inn i det Karibiske hav; sundet er derfor viktig for utveksling av bunnvann i området.