Papegøyefisker, benfiskfamilie i ordenen piggfinnefisk. De 83 artene forekommer ved korallrev i varmere og tropiske hav. Tennene er sammenvokste og danner et nebb. Mange utskiller et slimaktig hylster omkring kroppen om natten. De lever av substratet som finnes på døde koralldyr, og de står for det meste av den erosjonen revene er utsatt for. Fiskene kan bli opp til 2 m lange, men de fleste blir 60–90 cm. Mange arter har kjønnsskifte idet de først er hunner, siden hanner.