Guyanastrømmen, havstrøm utenfor Sør-Amerikas østkyst. Den sørlige ekvatorialstrømmen deler seg i en sørlig og en nordlig gren når den nærmer seg Sør-Amerikas østspiss Cabo de São Roque. Den nordlige gren går nordvestover utenfor Sør-Amerikas kyst helt til De små Antiller, og kalles Guyanastrømmen. Den får tilskudd av ferskvann fra sør og av nordatlantisk vann fra nord. Strømmen er til dels ganske sterk, men stikker ikke dypt (ca. 100 m).