Den Forente Familie (Enhetskirken, Unification Church), trossamfunn stiftet 1954 i Seoul, Sør-Korea av koreaneren Sun Myung Moon (1920-2012). Det offisielle navnet var Hellig åndelig forening for global kristen enhet (The Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity, HSA-UWC).

Trossamfunnet har flest tilhengere i Sør-Korea og Japan, og har i underkant av 2 mill. tilhengere på verdensbasis, hvorav ca 350 i Norge (2008). Den Forente Familie ble for øvrig nedlagt i 1997 da Moon anså dens oppgave for fullført. Familieforbundet for Verdensfred og Enhet tok over mange av Den Forente Families oppgaver og har således fortsatt å organisere de store massebryllupene som DFF ble så kjent for. I 2008 arvet dr og fru Moons yngste sønn, Hyung Jin Moon, ledelsen av Familieforbundet fra sin far.

Moon forteller at han påskemorgen 1935 hadde en visjon der Jesus ga ham i oppdrag å fullføre verket Jesus hadde påbegynt her på jorden. Gud planla opprinnelig at Adam og Eva skulle skape en fullkommen familie med Gud som sentrum. En slik familie lot seg imidlertid ikke realisere pga syndefallet. Eva ble forført seksuelt av Lucifer, som ble til Satan, og var således ikke kvalifisert til å bli menneskehetens Sanne mor. Etter forholdet til Lucifer forførte hun Adam, som dermed ikke kunne bli Sann far. I stedet opprettet de en falsk arvelinje og ble opphav til en menneskeslekt preget av arvesynd. Siden syndefallet har Gud arbeidet for å gjenskape Adam. Det lyktes for 2000 år siden da Jesus kom til verden.

Ifølge Moons lære skulle Jesus realisere idealet som ikke lot seg realisere gjennom Adam og Eva. Men selv om Jesus var Guds sønn og en fullkommen mann, var det under de rådende forhold på den tiden umulig å gjenoppreise en kvinne som kunne være Jesu brud, dvs den nye Eva. Dermed kunne heller ikke en ny menneskeslekt uten arvesynd se dagens lys. Sun Myung Moon ble kalt til å fullføre det Jesus så vidt fikk påbegynt: å realisere Guds opprinnelige plan med menneskene. Etter at han hadde gått gjennom en lidelsesvei ikke så forskjellig fra den Jesus gikk, fant «Lammets bryllup» sted i 1960. Gud kunne velsigne et ektepar slik han skulle ha velsignet Adam og Eva, og slik han skulle ha velsignet Jesus og hans brud. Ekteparet Moon ble derfor menneskehetens «Sanne foreldre», som Adam og Eva skulle ha blitt, og Moon selv representerer "Messias' annet komme". 

Samme år begynte Moon å holde seremonier der medlemmer fikk sine ekteskap velsignet. Fra 1992 ble det mulig også for troende fra de forskjellige verdensreligioner å få sine ekteskap velsignet av Moon. Fra 2008 er det den yngste sønnen, Hyung Jin Moon, som har forrettet ved disse seremoniene. Før man får sitt ekteskap velsignet, må man delta i en hellig vin- eller hellig nektar-seremoni for å bli kvitt arvesynden, dvs sin tilhørighet til Adam og Evas falne arvelinje. Dette er bevegelsens aller viktigste sakrament.

I Moons lære finner vi mange likhetspunkter med tradisjonell kristendom, men læren inneholder også elementer fra daoisme (yin og yang-læren, jf. oppmerksomheten på ekteskapet mellom mann og kvinne) og konfutsianisme. Flere bøker som sammenfatter dr Moons lære, er blitt utgitt. Den første, Forklaring av Prinsippene, kom ut i 1957, men bare på koreansk. Den karakteriseres ofte som det tredje testamente. I 1966 ble En detaljert forklaring av Prinsippene (Exposition of the Divine Principle) utgitt. Boken ble oversatt til en lang rekke språk.

Disse to første bøkene var først og fremst skrevet for et kristent publikum og beregnet på Det nye testamentes tidsalder, som Moon nå anser som avsluttet. I den nye tidsalderen vi er gått inn i, trengs det et nytt uttrykk for sannheten. Derfor ble i 2006 Cheon Seong Gyeong (Himmelrikets hellige skrifter) utgitt. Ifølge Moon videreutvikler dette verket, som består av 16 bøker, innsikter som finnes i Det gamle og Det nye testamente, samt i de forskjellige religioners hellige skrifter. Verket er under oversettelse til flere språk, deriblant norsk.

Den Forente Familie var lenge den sentrale del av et omfattende nettverk av organisasjoner som går under fellesnavnet Enhetsbevegelsen (Unification Movement), også kjent som Moon-bevegelsen. Siden 1997 har Familieforbundet for Verdensfred og Enhet den sentrale rolle i bevegelsen. Enhetsbevegelsen omfatter blant annet religiøse, interreligiøse, akademiske, sosiale, kulturelle og politiske organisasjoner, samt betydelige økonomiske foretak og prosjekter. Det samlende punkt er Sun Myung Moons visjon om å «opprette en verden med fred, frihet, enhet og lykke for alle mennesker».

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.