Nyreligiøsitet er en betegnelse for nye former for religion som har oppstått i Vesten fra slutten av 1800-tallet. Nyreligiøsiteten består både av organiserte bevegelser og mer individualistisk orienterte og løselig organiserte former for religion. Eksempler på fenomener som kan falle inn under betegnelsen nyreligiøsitet er teosofi, wicca, Hare Krishna og nysjamanisme.Nyreligiøse bevegelser blomstret opp mot slutten av 1800-tallet som alternativer til kristendom og andre organiserte religioner, og som protest mot den vitenskapelige materialismen. Hele artikkelen