Rognlodde, hunnlodde. Under vinterloddefisket skilles den kjønnsmodne hunnlodda fra hannlodda, som blir malt til mel og olje. I løpet av 1970-årene ble Japan et stort marked for rognlodde. Siden 1987–88 er eksporten falt bort som følge av stans i loddefisket i Barentshavet.