Miocen, geologisk tidsavsnitt for 23–5,3 mill. år siden, den nest yngste epoke i tertiær, og bergartene dannet i dette tidsrommet. Avleiringer fra denne epoken finnes bl.a. i Danmark (leire, sand og brunkull), under Nordsjøen og flere steder videre nordover langs norskekysten.