Karbonsystemet er bergarter avsatt i den geologiske perioden karbon.