Zechstein, lokal betegnelse for yngste perm, dvs. et tidsavsnitt som går 260–251 mill. år tilbake. De store geografiske forandringene i dette tidsrommet fikk mye å si for hvor det senere skulle bli petroleumsforekomster i Nordvest-Europa og Nordsjøen. Havvann trengte fra nord inn i et ørkenområde mellom det som nå er Shetland og Polen; her ble det avleiret 1000–2000 m tykke lag av kalkstein, gips og steinsalt i to store bassenger. Under vekten av sedimentene som senere ble avleiret, begynte det lette saltet å trenge opp som buler og stokker (diapirer). Dette førte til strukturelle feller med steinsalt og andre bergarter som tettende lokk over petroleumsforekomstene.