Jurasystemet er bergarter avsatt i den geologiske perioden jura.