Kullkraftverk
Menneskelig aktivitet som kraftproduksjon og landbruk påvirker atmosfæren og jordoverflaten. Her et kullkraftverk med en åker i forgrunnen. Bilde fra Weisweiler i Tyskland.
Kullkraftverk
Shutterstock.

Antropocen er et foreslått navn på den geologiske epoken vi nå er inne i og som dermed etterfølger epoken holocen. Antropocen kan oversettes med «menneskets tidsalder». Navnet er dannet av forstavelsen «antropo-» som betyr menneske, og «-cen» som betyr ny, og som brukes som suffiks for epoker i geologisk tidsregning.

Geologer i Den internasjonale stratigrafiske kommisjon støtter at antropocen skal bli en formell geologisk tidsenhet. Uavhengig av den formelle prosessen med stratigrafiske enheter, har begrepet blitt svært populært, og brukes nå av forskere innen mange felt for å beskrive menneskenes omfattende påvirkning på naturen og jordkloden.

Navnet ble popularisert av den nederlandske kjemikeren Paul Jozef Crutzen i 2000.

Menneskets påvirkning på kloden

Bakgrunnen for forslaget er at menneskelig sivilisasjon nå preger miljøet i den grad at det avsettes tydelige geologiske spor på jorden. Av de viktigste miljøendringene som vil kunne avleses i jordens geologi også i fremtiden, er utryddelse av biologisk mangfold, forurensning, klimaendringer, surhetsnivået i havet, det geokjemiske kretsløpet til fosfor og nitrogen og stor økning av arealbruk. Starten for antropocen settes gjerne til bruk av atomvåpen.

Forutsetningen for å innføre en ny epoke er at man finner tydelige markører i det geologiske arkivet, det vil si i sedimentære avsetninger og iskjerner, spredt over hele verden. Blant signalene som man finner igjen i sedimentene er radioaktive partikler, plast, plantevernmidler og aske fra forbrenningsmotorer basert på fossile brennstoff.

Geologisk tidsenhet

Arbeidsgruppen Anthropocene Working Group under Den internasjonale stratigrafiske kommisjon har jobbet med spørsmålet siden 2009 og støttet at dette skal bli en formell geologisk enhet. Det blir arbeidet med en typelokalitet for epoken (Global Stratotype Section and Point (GSSP)) i likhet med det man har for andre epoker.

Hvorvidt man anerkjenner innføringen av en ny epoke vil være avhengig av både hvor sterke de menneskelige sporene er, og nytteverdien av et slikt begrep sett fra et forskningsmessig synspunkt. Blant dem som har vært skeptiske til innføringen av begrepet antropocen, ønsker noen i stedet å definere det som en geologisk hendelse, fordi varigheten foreløpig er så kort sammenliknet med andre tidsenheter.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (2)

skrev Tor-Ivar Krogsæter

Tatt i betraktning at det greske ordet for menneske opphavlig er ἄνθρωπος og ikke ἄντρωπος, burde det ikke heller stå at det er dannet av «anthropo(s)»? Videre er ikke «cen» noen korrekt gjengivelse av det greske. Det greske for «ny» er «καινός». I engelsk romanisering av klassisk gresk, er det vanlig å bruke c for kappa (f.eks. «cyclops» av «Κύκλωψ» – kýklops), som gir en s-uttale foran lyse vokaler. Den norske romaniseringa av gresk til normalnorsk (altså ikke fonemisk romanisering), derimot, tilsier at

1) dersom en monoftongerer αι-en (som i arkeo- (ἀρχαιο-) eller tilsvarende i øko- (οἰκο-)), og
2) dersom en videre forenkler θ-en fra TH til T,

så blir den korrekte norske gjengivelsen av ordet ἄντρωποκαινός (ántrōpokainos) antropoken. Denne gjengivelsen følger flere generasjoner gammel norsk (og i stor del skandinavisk) tradisjon for gjengivelse av såvel greske som latinske ord.

svarte Marit M. Simonsen

Hei Tor-Ivar. Vi har endret omtalen av forstavelsen antropo-, slik at dette blir riktig. Dersom du ønsker at den korrekte greske formen skal nevnes er rett sted for det artikkelen om antropo-.

Vi skal prøve å få opprettet en tisvarende artikkel om -cen som kanskje kan gå inn i dette. Men ettersom navnet i dette tilfellet lener seg på navn som er vedtatt av det geologiske miljøet (Norsk stratigrafisk komité (NSK)) og godtatt av Den internasjonale stratigrafiske kommisjon, er ikke dette oppe for endring hos oss. Vi bruker termene som fagmiljøene bruker, så om du mener at den norske formen av alle tidsepokene bør være -ken, bør du ta det opp med dem. Beste hilsen Marit i redaksjonen.

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg