Kullkraftverk
Menneskelig aktivitet som kraftproduksjon og landbruk påvirker atmosfæren og jordoverflaten. Her et kullkraftverk med en åker i forgrunnen. Bilde fra Weisweiler i Tyskland.
Kullkraftverk
Shutterstock.

Antropocen er et mye brukt navn på tiden vi er inne i. Det har også vært foreslått som navnet på en formell epoke i geologisk tidsregning.

Antropocen kan oversettes med «menneskets tidsalder». Navnet er dannet av forstavelsen «antropo-», som betyr menneske, og «-cen», som betyr ny, og som brukes som suffiks for epoker i geologisk tidsregning. Navnet ble popularisert av den nederlandske kjemikeren Paul Jozef Crutzen i 2000.

Bakgrunnen for forslaget om antropocen som en egen tidsenhet er at menneskelig sivilisasjon nå preger miljøet i den grad at det avsettes tydelige geologiske spor på jorden.

De viktigste miljøendringene som vil kunne avleses i jordens geologi også i fremtiden er:

Starten for antropocen settes gjerne til bruk av atomvåpen.

Antropocen som geologisk epoke

For å avgjøre om antropocen skulle anerkjennes som en epoke oppnevnte Den internasjonale stratigrafiske kommisjon arbeidsgruppen Anthropocene Working Group i 2009.

Hvorvidt man skulle anerkjenne innføringen av en ny epoke var avhengig av både hvor sterke de menneskelige sporene er, og nytteverdien av et slikt begrep sett fra et forskningsmessig synspunkt. Forutsetningen for å innføre en ny epoke er at man finner tydelige markører i det geologiske arkivet, det vil si i sedimentære avsetninger og iskjerner, spredt over hele verden. Blant signalene som man finner igjen i sedimentene er radioaktive partikler, plast, plantevernmidler og aske fra forbrenningsmotorer basert på fossile brennstoff.

Blant dem som har vært skeptiske til innføringen av begrepet antropocen, ønsker noen i stedet å definere det som en geologisk hendelse, fordi varigheten foreløpig er så kort sammenliknet med andre tidsenheter.

I mars 2024 avga arbeidsgruppen sin innstilling. Forslaget om å godkjenne en ny epoke ble da avslått av Den internasjonale stratigrafiske kommisjon, med stemmetallet tolv mot fire (to avsto fra å stemme). Det ble blant annet pekt på at flere kriterier for ny geologisk epoke så langt ikke er innfridd. Blant annet har man ikke funnet et tydelig tidspunkt for når den starter og sporene er heller ikke målt over hele verden. Resultatet av avstemmingen er senere bekreftet av Den internasjonale geologiunionen (IUGS). Offisielt lever vi dermed fremdeles i holocen, men det er ventet at diskusjonen om antropocen vil bli tatt opp igjen på et senere tidspunkt.

Uavhengig av den formelle prosessen med stratigrafiske enheter, har begrepet blitt svært populært. Den internasjonale stratigrafiske kommisjon og IUGS uttalte også etter avstemmingen at begrepet vil fortsette å bli svært mye brukt både av forskere innen mange felt og av allmennheten, og at det er en uvurderlig beskrivelse av menneskens påvirkning på jordklodens systemer.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (2)

skrev Tor-Ivar Krogsæter

Tatt i betraktning at det greske ordet for menneske opphavlig er ἄνθρωπος og ikke ἄντρωπος, burde det ikke heller stå at det er dannet av «anthropo(s)»? Videre er ikke «cen» noen korrekt gjengivelse av det greske. Det greske for «ny» er «καινός». I engelsk romanisering av klassisk gresk, er det vanlig å bruke c for kappa (f.eks. «cyclops» av «Κύκλωψ» – kýklops), som gir en s-uttale foran lyse vokaler. Den norske romaniseringa av gresk til normalnorsk (altså ikke fonemisk romanisering), derimot, tilsier at

1) dersom en monoftongerer αι-en (som i arkeo- (ἀρχαιο-) eller tilsvarende i øko- (οἰκο-)), og
2) dersom en videre forenkler θ-en fra TH til T,

så blir den korrekte norske gjengivelsen av ordet ἄντρωποκαινός (ántrōpokainos) antropoken. Denne gjengivelsen følger flere generasjoner gammel norsk (og i stor del skandinavisk) tradisjon for gjengivelse av såvel greske som latinske ord.

svarte Marit M. Simonsen

Hei Tor-Ivar. Vi har endret omtalen av forstavelsen antropo-, slik at dette blir riktig. Dersom du ønsker at den korrekte greske formen skal nevnes er rett sted for det artikkelen om antropo-.

Vi skal prøve å få opprettet en tisvarende artikkel om -cen som kanskje kan gå inn i dette. Men ettersom navnet i dette tilfellet lener seg på navn som er vedtatt av det geologiske miljøet (Norsk stratigrafisk komité (NSK)) og godtatt av Den internasjonale stratigrafiske kommisjon, er ikke dette oppe for endring hos oss. Vi bruker termene som fagmiljøene bruker, så om du mener at den norske formen av alle tidsepokene bør være -ken, bør du ta det opp med dem. Beste hilsen Marit i redaksjonen.

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg