Azoikum er en eldre og lite brukt betegnelse på prekambrium.