Pliocen, geologisk tidsavsnitt for om lag 5,3–1,8 mill. år siden. Den yngste epoke i tertiær, og bergartene dannet i dette tidsrommet.