Tapestiden, (av muslingen Venerupis (tidl. Tapes) decussatus), også kalt eiketiden eller littorinatiden, tidsavsnitt, postglasial varmetid som omfatter yngre steinalder og bronsealderen, fra ca. 8000 til ca. 4000 år før nåtiden. Klimaet var meget gunstig, og mange varmekrevende dyr og planter fantes opp til 1500 km lenger nord enn nå, og skoggrensen gikk høyere (opp til 1100 m o.h. i Sør-Norge). Varmen førte til stor isavsmelting i polartraktene, så havet steg. Spesielt i utkanten av Skandinavia (Sørlandet og Ryfylke i Norge) steg havet fortere enn landhevningen. Stigningen i havnivået førte til at Østersjøen ble en saltvannsbukt (Littorinahavet). I Norge kalles denne stigningen av havnivået tapestransgresjonen.