Personer, bedrifter og organisasjoner innen romvirksomhet

Romvirksomhet, all aktivitet fra planlegging til operasjon av forskningsraketter, bæreraketter, satellitter, romsonder, bemannede romfartøyer og romstasjoner, dessuten innsamling og bearbeidelse av vitenskapelige data. Aktiviteten i rommet kan deles i romforskning, bruk av nyttesatellitter, militær romvirksomhet og romfart. . Hele artikkelen

Fagansvarlig

Kim Nergaard

Redaktør

Marit M. Simonsen

Inneholder 80 artikler:

J

  1. JAXA