NASA-program for utvikling av ny teknologi til bruk i forholdsvis små satellitter som er bedre, rimeligere og konstruert/bygd på kortere tid enn før. Den første New Millennium-ferden var Deep Space 1, en sonde som etter start i oktober 1998, benyttet et solelektrisk ionmotor-fremdriftssystem (se elektriske rakettmotorer) for å fly forbi asteroiden Braille i juli 1999 og kometen Borelli i september 2001.