Hermann Ganswindt, tysk oppfinner som uten særlig hell arbeidet med bl.a. sykler, pedaldrevne båter, hesteløse kjøretøyer, luftskip, helikoptre og romskip. Planene for et reaksjonsdrevet, bemannet romfartøy nevnt i et foredrag i 1891 skal være blant de tidligst kjente. Ganswindt fant sjelden problemenes praktiske løsning, men introduserte flere ideer som plasserer ham langt forut for sin tid.