Norsk Astronautisk Forening, stiftet 1951 som Norsk Interplanetarisk Selskap, forening som har til formål å spre kjennskap til og fremme arbeidet for romvirksomheten i Norge. Utgir tidsskriftet Romfart. Ca. 600 medlemmer (2006).