COSPAR, internasjonal romforskningsorganisasjon opprettet i 1958 med formål å utveksle resultater og erfaringer. Organisasjonen hører under ICSU, International Council of Scientific Unions, både vestlige og østlige land er med gjennom nasjonale vitenskapelige institusjoner. Norge er representert ved Det Norske Videnskaps-Akademi. Sekretariat i Paris.