Psykologiens historie

Psykologiens historie begynner med antikkens filosofi og utvikler seg til å bli et eget fag på slutten av 1800-tallet.Den første omfattende psykologiske teorien var psykoanalysen. Målet for psykoanalysen var å forstå det ubevisste sjelelivet.Psykodynamisk teori er en videreføring av psykoanalyse som la mer vekt på sosiale faktorer.Behaviorismen ble utviklet på begynnelsen av 1900-tallet som en motvekt til psykoanalyse og la vekt på studier av observerbare fenomener. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Willy Tore Mørch

UiT – Norges arktiske universitet

Redaktør

Gunn Hild Lem

Inneholder 85 artikler: