Psykologiens historie begynner med antikkens filosofi og utvikler seg til å bli et eget fag på slutten av 1800-tallet. Den første omfattende psykologiske teorien var psykoanalysen. Målet for psykoanalysen var å forstå det ubevisste sjelelivet. Psykodynamisk teori er en videreføring av psykoanalyse som la mer vekt på sosiale faktorer. Behaviorismen ble utviklet på begynnelsen av 1900-tallet som en motvekt til psykoanalyse og la vekt på studier av observerbare fenomener. Hele artikkelen

Ny artikkel