Jean Piaget

Jean Piaget av Scan Foto/NTB Scanpix ※. Gjengitt med tillatelse

Jean Piaget, sveitsisk psykolog og filosof, professor ved universitetet i Genève, direktør for det internasjonale byrå for pedagogikk (B.I.E.), leder av Centre international d'épistémologie génétique (stiftet 1955). Doktorgrad i biologi før filosofiske og psykologiske studier.

I 1920-årene publiserte Piaget en rekke betydningsfulle bøker om barns utvikling fra «egosentriske individer» til mennesker som kan tenke rasjonelt og erkjenne sannhets- og moralnormer. Senere foretok han gjennom et omfattende forskningsarbeid, detaljerte undersøkelser over utvikling av intelligens og tenkning fra fødsel og til voksen alder.

Piagets observasjoner og teorier har resultert i en omfattende forskningsvirksomhet, også for å vurdere de praktiske implikasjoner av teoriene. Hans stadieteori om tenkningens utvikling har kanskje vakt størst oppmerksomhet. Ifølge stadieteorien er det mulig å dele utviklingen inn i fire kvalitativt forskjellige perioder, den sensomotoriske, den preoperasjonelle, den konkret operasjonelle og den formell operasjonelle periode.

Piaget hevdet at konkrete erfaringer og handlinger er av sentral betydning for utvikling av intelligens og tenkning, samt at utvikling er en konstruktiv prosess som er avhengig av barns aktivitet. Piaget var selv først og fremst interessert i erkjennelsesteoretiske problemstillinger. Hans arbeider har imidlertid hatt meget stor betydning for psykologi, pedagogikk og spesialpedagogikk. I de senere år har det vært reist en del kritikk mot både stadiebegrepet og mot Piagets metoder. Bl.a. har man hevdet at bedømmelse av barns forståelse på ulike alderstrinn, må skje med bakgrunn i barnets egen opplevelse av forsøkssituasjonen.

Utnevnt til æresdoktor ved Universitet i Oslo 1961.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.