hassium

Artikkelstart

Hassium er et radioaktivt grunnstoff med atomnummer 108 og atomsymbol Hs. Hassium forekommer ikke i naturen, men har blitt syntetisk fremstilt ved kjernereaksjoner.

Faktaboks

Uttale
hˈassium
Etymologi
oppkalt etter den tyske delstaten Hessen, latin Hassia, hvor GSI-laboratoriet ligger

Historie

Siden atomnummeret til hassium er et partall, forventet man tidligere at grunnstoffet ville være forholdsvis ustabilt overfor fisjon. Derfor ble både grunnstoffene 107 og 109 syntetisert før hassium.

I 1984 rapporterte en forskningsgruppe ved Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI), ledet av Peter Armbruster (1931–) og Gottfried Münzenberg (1940–), at de hadde bestrålt isotopen 208Pb (bly) med 58Fe (jern) i 10 døgn og produsert 3 atomer av grunnstoff 108 med massetall 265 og halveringstid på rundt 2 millisekunder (ms). Nukliden sendte ut α-stråling med en energi på 10,36 MeV, og det ble observert tidskorrelerte α-desintegrasjoner til kjente nuklider, 261Sg (seaborgium) og 257Rf (rutherfordium). I et annet eksperiment ble 207Pb bestrålt på samme måte med 58Fe, og det ble observert ett atom av 264108, en like-like nuklide som var α-ustabil med halveringstid på cirka 0,8 millisekunder (nyere data viser en halveringstid på 540 mikrosekund (μs)). Dette viste at levetiden for spontanfisjon var uventet lang og gav håp om at det var mulig å syntetisere og identifisere enda tyngre grunnstoffer.

Omtrent samtidig rapporterte Jurij Oganessian (1933–) og hans medarbeidere fra kjerneforskningsinstituttet i Dubna i Russland at de hadde observert desintegrasjon fra 263-265108 ved å bestråle 209Bi (vismut) med 55Mn (mangan) og 207,208Pb med 58Fe.

Det ble ikke observert α-desintegrasjon direkte fra produktene, så det manglet bevis for en identifikasjon av grunnstoff 108.

Navn

Forskningsgruppen ved GSI ble anerkjent som oppdagere av grunnstoffet, og de foreslo navnet hassium, etter delstaten Hessen, der forskningsinstituttet ligger.

Imidlertid var underkomiteer av IUPAC i gang med å løse navnestridene som hadde foregått i en lang periode. Det syntes som om regelen om oppdagerens rett til å foreslå navn på det nye grunnstoffet ble satt til side. I 1994 ble det bestemt at grunnstoff 108 skulle ha navnet hahnium og symbol Hn. Dette og liknende ideer som ble anbefalt av IUPAC/CNIC (komité for nomenklatur i uorganisk kjemi) reiste en storm av protester fra de berørte fagmiljøene. CNIC prøvde til slutt å foreslå et kompromiss i 1996, og dette forslaget ble anbefalt av IUPAC i august 1997. En del av dette vedtaket var at hassium ble godkjent som navn på grunnstoff 108.

Isotoper

Det er registrert og karakterisert isotoper av hassium med massetall fra 263 til 277 og i tillegg isomere i massetallene 263, 265 og 267. Halveringstidene er fra ca. 1 millisekund for de letteste isotopene til 40 minutter for den tyngste med massetall 277. Den lengste halveringstiden, 1 time, har 276Hs. Siden denne nukliden har en like-like kjerne, skulle den være ustabil overfor spontanfisjon, men 108 protoner er stabilisert på grunn av skall-effekt, og kjernen antas å ha en pølseform som forlenger levetiden overfor spontanfisjon. Bortsett fra 277Hs er isotopene observert å være α-ustabile.

Kjemiske egenskaper

Hassium hører til gruppe 8 i periodesystemet og ligger plassert under osmium. De to grunnstoffene er derfor forventet å være homologe. I så fall vil hassium ha en stabil tilstand med oksidasjonstall +VIII og danne hassiumtetroksid, HsO4. Dette skulle ligne osmiumtetroksid og være flyktig. Likheten med osmium vil også demonstreres ved kompleksdannelse av tetroksidet med hydroksid-ioner, som illustrert i følgende tenkte reaksjonsligning:

HsO4 + 2 NaOH → Na2[HsO4(OH)2]

I det første kjemiske eksperimentet med hassium anvendte man gass-termo-kromatografi. Ved å benytte en osmium-isotop samtidig viste HsO4 seg å være mindre flyktig enn OsO4. Tetroksidet kan ekstraheres fra vannløsning med for eksempel karbontetraklorid eller toluen, og tilbakeekstraheres med OH--ioner i vannfasen ved at det dannes dihydroksitetraoksohassat(VIII)ioner.

Hassium

Atomsymbol Hs
Atomnummer 108
Relativ atommasse 276,14721
Smeltepunkt -
Kokepunkt -
Massetetthet -
Oksidasjonstall (IV),VIII
Elektronkonfigurasjon [Rn]5f146d67s2

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg