røntgenium

Røntgenium, radioaktivt grunnstoff med atomnummer 111 og kjemisk symbol Rg. Det har ingen stabile isotoper. Grunnstoffet ble fremstilt første gang i november 1994 ved GSI's tungioneakselerator i Darmstadt, Tyskland. ved å bestråle 209Bi med 64Ni-ioner. Ved kjernereaksjonen kald fusjon ble det observert to nye atomer etter bestråling i 5,9 døgn:

209Bi + 64Ni → 272Rg +n

Disse atomene ble identifisert ved alfa-desintegrasjon av produktkjernen, der flere alfa-linjer ble målt (10.40 - 11.37 MeV) og en kort halveringstid, 1,6 ms, ble registrert.

Det menes at oppdagelsen skjedde nøyaktig 100 år etter Røntgens oppdagelse av X-stråler som etterhvert ble kalt røntgenstråler. Men den internasjonale union for ren og anvendt kjemi,IUPAC, fant ikke kriteriene for godkjennelse av en oppdagelse oppfylt, så forslag til navn på nytt grunnstoff måtte vente.

For å bekrefte de oppnådde resultater ble det i år 2000 gjort et nytt eksperiment ved GSI for å få flere data på reaksjonen og desintegrasjonsmønstret. Det ble som før brukt et Bi-target og bestrålt med Ni-ioner - i 13 døgn. En forbedring ble gjort ved at en elektrisk krets ble koblet inn og stoppet Ni-strålen fra akseleratoren i løpet av 50 μs etter at et innplantert atom var registrert. Dermed ble bakgrunnstrålingen redusert, og den ventende kjeden av α-desintegrasjoner målt mere nøyaktig. I løpet av eksperimentet registrertes 3 atomer og desintgrasjonskjeden fra hver av dem ble målt i full lengde. Som resultat ble det en bekreftelse på hva de observerte i det første eksperimentet og i tillegg nye og bedre data på desintegrasjonskjeden som starter fra 111Rg.

I en felles arbeidsgruppe av IUPAC og IUPAP, kalt JWP, ble det i 2003 bekreftet at GSI-gruppen ledet av S. Hofmann skulle godkjennes som oppdagere av grunnstoffet med atomnummer 111.

isotoper: 5 isotoper med massetall 272, 274, 278, 279 og 280 er kjent. Halveringstidene er noen ms, men den lengstlevende, 280Rg, har T½= 3,6 s.

Kjemi: Røntgenium antas å høre til i gruppe 11 i det periodiske sytem og være homolog av gull, men kjemiske egenskaper er ikke undersøkt med de få atomer som er laget.

Røntgenium

Kjemisk symbol Rg
Atomnummer 111
Relativ atommasse 280,16447
Smeltepunkt -
Kokepunkt -
Densitet -
Oksidasjonstall -
Elektronkonfigurasjon [Rn]5f146d107s1

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg