bohrium

Artikkelstart

Bohrium, radioaktivt grunnstoff som ikke forekomer i naturen, men blir laget syntetisk ved kjernereaksjoner og har kjemisk symbol Bh.

Faktaboks

Uttale
bˈohrium
Etymologi
Oppkalt etter den danske atom- og kjernefysiker Niels Bohr

Historie

Under studiet av syntesemetoder for å fremstille de tyngre grunntoffene hadde kjerneforskningssentret i Dubna i Russland opparbeidet en ekspertise i å benytte kald fusjon. Her benyttes tunge ioner til bestråling av et target som ikke er et transuran, men et lettere metall som f.eks bly og vismut. Ved sammensmeltingen dannes en kjerne som får lav eksitasjonsenergi, slik at den ikke går så lett istykker.

I 1976 meddelte Oganessian og medarbeidere i Dubna at de observerte en aktivitet av spontan fisjon med halveringstid ~2ms fra kjernereaksjonen 209Bi(54Cr,2n) og tilskrev produktet 261107. Aktiviteten ble målt med detektor for spontan fisjon, noe som ikke gir noen indikasjon på produktets atomnummer.

I 1981 utførte Münzenberg og medarbeidere ved GSI i Darmstadt den samme reaksjonen, men med deteksjon av alfa fra reaksjonsproduktet. De identifiserte 262107, der altså bare ett nøytron ble utsendt. Atomnummer og massetall av produktet kunne bestemmes ved at kjente ledd i α- desintegrasjonskjeden ble identifisert.

I 1989 gjentok GSI-forskerne samme reaksjonen, men varierte energien til 54Cr-strålen. De fikk da også identifisert 261107 ved at to nøytroner ble avgitt i reaksjonen. Dette medførte at IUPAC anerkjente GSI-gruppen som oppdagere av grunnstoff 107. De hadde dermed rett til å foreslå navn, men forhørte seg med Dubna-folkene om de kunne godta nielsbohrium som forslag, siden de tidligere hadde foreslått dette navnet på atomnr. 105. Siden reaksjonen som ble brukt, var lansert av Dubna-forskere, mente tyskerne at russerne var delaktig i oppdagelsen,-og de støttet navneforslaget.

IUPAC godtok ikke at det fulle navn til en vitenskapsmann kunne brukes og foreslo istedet bohrium. Navnet ble vedtatt i 1997.

Isotoper

Det er identifisert bohrium-isotoper med massetall fra 260 til 275 og med kjerneisomere 262m og 264m. Halveringstiden er kort, 300 μsek, for den letteste isotopen, 260Bh, men for de lengst-levende med massatall 273 og 274 er halveringstiden 1,5 timer. I de aller fleste isotopene er det observert α-desintegrasjon.

Kjemiske egenskaper

Bohrium er forventet å tilhøre gruppe VIIb, altså under rhenium i grunnstoffenes periodiske system. Ved dannelse av oksy-ioner vil disse ifølge IUPAC bli kalt bohriat for å skille fra borat, oksy-ionet til grunnstoffet bor. I et gass-fase eksperiment utført ved PSI i Sveitz ble det vist at 267Bh tilsatt HCl og O2 dannet flyktig BhO3Cl som viste egenskaper som liknet ReO3Cl.

Bohrium

Kjemisk symbol Bh
Atomnummer 107
Relativ atommasse 274,14244
Smeltepunkt -
Kokepunkt -
Densitet -
Oksidasjonstall VII-
Elektronkonfigurasjon [Rn]5f146d57s2

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg