californium

Californium, grunnstoff i actinoide-serien i grunnstoffenes periodesystem.

Faktaboks

uttale:
califˈornium

Californium har fått sitt navn etter staten og Universitetet i California, der det ble først fremstilt i 1950 av Thompson, Street, Ghiorso og Seaborg. De bestrålte mikrogram-mengder 242Cm med 35 MeV α-partikler i syklotronen i Berkeley og fikk dannet 245Cf og et fritt nøytron:

242Cm(35 MeV α,n)245Cf

245Cf er radioaktiv og sender ut partikler av β+ og α med halveringstid 45 minutter. Fra 249Bk ,som er β--radioaktiv, dannes 249Cf som er α-radioaktiv med halveringstid 351 år. Milligrammengder av denne og andre isotoper, og spesielt 252Cf, er fremstilt ved intens nøytronbestråling av 239Pu i kjernereaktorer. Isotoper med massetall 237–256 er blitt studert, der den med lengste halveringstid,898 år, er 251Cf.

I vannløsning er det treverdige grønne ionet Cf3+ det eneste stabile. Forsøk på å oksidere eller redusere ionets valens har ikke lykkes. Noen få faste forbindelser har blitt laget og undersøkt, slike som Cf2O3, CfCl3 og CfOCl.

Californium-isotopene 249,250,251 og 252 er alle relativt langtlevende og er mulig å lage i veibare mengder, og adskillige milligram californium er blitt distribuert eller solgt til forskjellige formål. 252Cf med halveringstid 2.645 år er en sterk nøytronkilde som har vært benyttet ved prospektering av gull- og sølv-malmer ved nøytronaktivering på stedet. Kilden blir også brukt til fuktighetsmålinger, bestemmelse av vann- og olje- førende lag i oljebrønner, dessuten også som strålekilde i kreftterapi.

Som den intense nøytronkilde må 252Cf håndteres med stor forsiktighet. Omhyggelig skjerming av kilden er nødvendig og spesielt viktig når den anvendes som portabelt instrument.

Californium finnes ikke naturlig, men som en kuriositet kan nevnes at ved supernova-eksplosjon er intensiteten av lysutsendelsen, som observeres, avtagende og halveres etter 55 dager, noe som samvarer med halveringstiden til 254Cf. Om californium derfor skulle bli produsert i supernovaer er nok uvisst, men er blitt antydet.

Californium

Kjemisk symbol Cf
Atomnummer 98
Relativ atommasse 251,0796 (ustabil, viktigste isotop)
Smeltepunkt 900 °C
Kokepunkt
Densitet
Oksidasjonstall II, III, IV
Elektronkonfigurasjon [Rn]5f107s2

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg