Sjøkartnull
Sjøkart er trykte med informasjon om referansenivå for djupn.
Sjøkartnull
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Sjøkartnull er referansenivået for djupner i sjøkart og tidvasstabellar.

Faktaboks

Også kjend som

nullnivå

Djupner som blir oppgitte i sjøkarta blir rekna ut i frå sjøkartnull. Sjøkartnull ligg så lågt at vasstanden sjeldan er lågare, slik at båtar ikkje går på grunn.

Frå år 2000 har dei fleste landa rundt Nordsjøen nytta lågaste astronomiske tidvatn (LAT) som felles referansenivå for djupner i sjøkart. Dette er den lågaste vasstanden som er forventa over ein periode på 40 år. Denne utrekninga tar berre omsyn til astronomisk påverknad frå jorda, månen, og sola – og ikkje meteorologiske faktorar. Dette vil skje ved vårjamndøgn, spring lågvatn.

I område der tidvasskilnadene er små samanlikna med utslaget til vêret på vasstanden, hender det at sjøkartnull blir lagd noko lågare enn LAT. På Sørlandskysten og i Oslofjorden kan vasstanden over lengre tid vere lågare enn LAT, og dimed er sjøkartnull i indre Oslofjord, innanfor Drøbaksundet, lagt 30 cm lågare enn LATT, og 20 cm lågare enn LAT langs kysten frå grensa mot Sverige til Utsira. For resten av Noreg med Svalbard er sjøkartnull lik lågaste astronomiske vasstand.

Ved høgt lufttrykk og frålandsvind kan reell vasstand vere lågare enn sjøkartnull.

Nullnivået på landskart, til dømes NN2000 i Noreg, ligg omtrent ved middelvasstanden, altså høgare enn sjøkartnull. Skilnaden på dei to nullnivåa vil variere frå stad til stad avhengig av storleiken på tidvassamplituden.

Les meir i Store norske leksikon

Kommentarar

Kommentarar til artikkelen blir synleg for alle. Ikkje skriv inn sensitive opplysningar, for eksempel helseopplysningar. Fagansvarleg eller redaktør svarar når dei kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logga inn for å kommentere.

eller registrer deg