Geoide er den nivåflate i jordpotensialet som faller nærmest sammen med verdenshavene, etter at nærmere angitte korreksjoner pga. tiltrekning fra eksterne himmellegemer (vesentlig Solen og Månen) er påført potensialet. Himmellegemenes virkning på geoiden er dels direkte, dels indirekte ved at Jorden endrer form og derved påvirker jordpotensialet (tidevann, tidejord). Periodiske variasjoner fjernes. Det er også en permanent virkning på geoiden som er avtakende med bredden, siden Solen og Månen overveiende står nær over ekvator. Avhengig av hvordan den permanente delen behandles, fåes flere typer av geoider: Midlere geoide: Permanent virkning på geoiden beholdes. Nullgeoide: Direkte permanent del fjernes. Tidejordsfri geoide: Hele den permanente delen fjernes (avh. av benyttede elastisitetskoeff. for Jorden; se Love tall). Ortometrisk høyde (H), som er vanlig brukt ved oppmåling og kartlegging refereres til geoiden.