Stedfesting, det å angi et punkts eller steds plassering i forhold til noe som forutsettes kjent. Stedfestingen kan være meget presis, der en oppgir nøyaktige koordinater i et definert koordinatsystem, eller den kan være mer tilnærmet ved at en for eksempel henviser til en rute i et kartblad, en administrativ tilhørighet el.l.