Topograf, person som beskjeftiger seg med topografi i forbindelse med kartfremstilling; landmåler. Topograf var tidligere en vanlig stillingstittel.