Radiometri, måling av elektromagnetisk strålingsenergi. Det finnes en rekke spesielle instrumenter (sensorer) for å utføre radiometriske målinger i ulike deler av det elektromagnetiske spekteret. Både konvensjonelle fotoapparater med film og digitale kameraer utnytter radiometriske prinsipper. Et bildes radiometriske egenskaper kommer til uttrykk gjennom gråtoner og fargetoner for analoge bilder og gjennom pikselverdier for digitale bildedata. Ulike bildebehandlingsprogram for digitale bilder har funksjoner for å utføre både radiometriske forbedringer (f.eks. kontraststrekking eller transformasjoner) og radiometriske korreksjoner (for sensoranomalier og atmosfæriske effekter, bl.a. rayleighspredning).