GIV, læren om geografisk informasjon og håndtering av dette omfatter blant annet: kognitive aspekter ved geografiske fenomener, målestokk og generalisering for geografiske fenomener, metoder for modellering, måling og representasjon av geografiske fenomener, referansesystemer for rom, tid og attributter – herunder målingsnivå for attributter, datastrukturer og algoritmer for representasjon og håndtering av geografiske data, Representasjon og håndtering av feil og unøyaktigheter i geografiske data, formater og protokoller for utveksling av geografiske data, metoder for måling av geografiske fenomener (datafangst); inkludert plattformer (satellitter, fly, landoverflata) og sensortyper (bildedannende, avstandsmålere, vinkelmålere, radar, ekkolodd, seismikk), analyse av geografiske fenomener (romlig statistikk, nettverksanalyse, nabolagsanalyse, topologisk analyse, avstand), representasjon og analyse av forhold mellom geografiske fenomener, visualisering av geografiske fenomener; etiske, organisatoriske problemstillinger ved geografisk informasjon og håndtering av denne. (se også geografisk informasjonssystem)