Brukes oftest i sammenheng med langsiktige bevegelser (se polvandring) og variasjoner, f.eks. årlige variasjoner i jordmagnetfeltets retning og styrke (sekulærvariasjon).