Geodetisk asimut, skjæringsvinkelen mellom geodetisk meridian (se meridianplan) og tangenten til en kurve i et punkt på en valgt referanseellipsoide (se geodetisk datum). Regnes positiv fra nord med urviserens dreieretning.