Statisk posisjonsbestemmelse, posisjonsbestemmelse av noe som er i ro i forhold til referansesystemet. Jfr. dynamisk posisjonering og kinematisk posisjonsbestemmelse.