Skråfoto, fotografi tatt fra fly med kameraets opptaksakse bevisst innstilt med et avvik fra vertikal retning. Et billedopptak der avviksretningen er vinkelrett til flyretningen, betegnes siderettet skråfoto.