Tidejord, periodiske deformasjoner av størrelsesorden 30 cm av den delvis elastiske jordkroppen forårsaket av himmellegemers, særlig Månen og Solen, gravitasjonstiltrekning. Størrelsen av deformasjonene av jordskorpen avhenger av Jordens Love-tall (se Love A. E. H.). I motsetning til tilsvarende deformasjoner av havoverflaten, tidevann, er tidebevegelsen av den faste jordskorpen nokså stiv, og det blir beskjedne bevegelser i sideretningene. Tidejord måles med tiltmetre, ved bruk av presisjonsgravimetre (både ved jordoverflaten og i satellitter) og ved ulike (uavhengige) romgeodetiske metoder.