Faktaboks

Kartverket

Statens kartverk

Offisielt navn
STATENS KARTVERK
Forretningsadresse
Hønefoss
Daglig leder
Johnny Welle
Logo
Logo
Av .

Kartverket er statens fagorgan for kart, geodata og eiendomsinformasjon

Kartverket skal dekke et felles databehov som mange brukere har for kart og geografisk informasjon. Kartverket skal bygge og vedlikeholde en nasjonal geografisk infrastruktur for sjø og land, og samarbeide med kommunene, statlige etater og andre som bidrar til det offentlige kartgrunnlaget. Kartverket skal etablere og forvalte nasjonale kart og registre, og gjøre disse tilgjengelig for offentlige og private brukere og allmennheten generelt. Kartverket skal sørge for en effektiv formidling av egne data og stimulere til økt bruk av geografisk informasjon, i tett dialog med brukerne.

Oppgaver

Kartverket har følgende oppgaver og ansvarsområder:

 • nasjonal geodatakoordinator
 • nasjonalt geodetisk grunnlag
 • tinglysingsmyndighet med ansvaret for tinglysing i fast eiendom, andeler i borettslag og boretter
 • sentral matrikkelmyndighet
 • sjøkartmyndighet med ansvar for å produsere og oppdatere sjøkart for norske farvann
 • nasjonal dybdedataforvalter
 • nasjonalt fagorgan for vannstand og tidevann i norske kyst- og havområder
 • drive forskning og utvikling på sine fagområder, og bidra til det globale geodetiske grunnlaget.
 • samordne standarder og regelverk innenfor kart og eiendomsinformasjon, og delta i relevante internasjonale prosesser og organisasjoner.
 • ansvar for sentralt stedsnavnregister

Kartverkets aktiviteter og tjenester reguleres blant annet gjennom geodataloven, tinglysingsloven, matrikkelloven, plan- og bygningsloven, lov om stadnamn, burettslagslova, eierseksjonsloven, havne- og farvannsloven og dokumentavgiftsloven.

Samarbeidet med kommunene, statlige etater og andre som bidrar til det offentlige kartgrunnlaget, er primært organisert gjennom forvaltningssamarbeidet «Norge digitalt».

Historie

Militær oppmåling
En gruppe soldater øver oppmålingsarbeid, 1896. Oppmåling tjente i begynnelsen først og fremst militære formål. Først i 1911 ble Norges Geografske Oppmåling en sivil etat, fortsatt under Forsvarsdepartementet.
Av /Norsk Teknisk Museum.
Lisens: CC BY 2.0

Kartverkets historie starter i 1773 med opprettelsen av Norges Grændsers Opmaaling. Det var urolige tider og militæret trengte kart over strategisk viktige områder og forholdene langs grensen til Sverige. Den dansk-norske generalen Heinrich Wilhelm von Huth fikk oppdraget med å kartlegge Norge og han regnes derfor som den første direktør av Norges Grændsers Opmaaling som han ledet frem til 1805, året før han døde.

Det hadde blitt gjort noe kartlegging av Norge før 1773, men etter 1773 ble kartlegging av Norge gjort mer systematisk. De eldre rektangelmålinger, også kalt milekartene, i målestokk 1:10 000 dekker Østfold, deler av Oslo, Akershus og Hedmark helt opp til grensa mot Sør-Trøndelag langs riksgrensa. Disse kartene er sammen med senere originalmålinger en viktig historisk kilde for lokalhistorisk arbeid. Disse kartene ble målt i perioden 1773-1813 og befinner seg sammen med senere målinger i Kartverks samlinger. Originale målinger for deler av de samme områder og resten av landet, ble senere målt i perioden 1817 og utover, i målestokk fra 1:20 000 til 1:100 000.

Det har vært mange navneskifter siden 1773, men de viktigste er Norges Geografiske Oppmåling (NGO) i 1884, Statens kartverk i 1986 og så Kartverket fra 2012. Navneskiftet i 1986 var også en sammenslåing av Norges geografiske oppmåling (NGO), Norges sjøkartverk og 18 fylkeskartkontorer. Norges Grændsers Oppmåling ble grunnlagt 1773 med militære formål, men i 1911 ble NGO en sivil etat under Forsvarsdepartementet, 1948 overført til Samferdselsdepartementet og i 1972 til Miljøverndepartementet. Kartverket er fra 2014 en etat under Kommunal- og distriktsdepartementet.

Fra 1785 begynte sjømålingen, som fra 1932-1986 var utskilt som Norges sjøkartverk.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

 • Bjørn Geirr Harsson og Roald Aanrud: Med kart skal landet bygges – Oppmåling og kartlegging av Norge 1773-2016. Kartverket, 2016.

Faktaboks

Kartverket
Sektorkode
6100 Statsforvaltningen
Næringskode(r)
71.123 Kart og oppmåling

Kommentarer (3)

skrev Karsten Lien

Et par merknader:Stryk bindestreken foran brukere i denne setningen:Dette skjer i nært samarbeid med kommuner og store offentlige produsenter og -brukere av geodata gjennom forvaltningssamarbeidet Norge digitalt.Overføringen av tinglysningen er ferdig. Setningene må skrives om.Hilsen Karsten Lien.

skrev Kurt Erik Brinch

Dere skriver pr i dag (16.12.2013) ifbm Statens kartverks historie:Statens kartverk er i dag en forvaltningsbedrift under Miljøverndepartementet.Dette er NÅ galt.Statens kartverk ligger etter regjeringsskiftet under:Kommunal- og moderniseringsdepartementetmvh Kurt E. Brinch

svarte Georg Kjøll

Hei KurtTakk for innspill, dette er nå fikset, ved hjelp av en vennlig bruker! Alt godt fra Georg

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg