GDOP er en forkortelse for geometrical dilution of precision. Begrepet benyttes i satellittgeodesi for å beskrive egnetheten av den geometriske fordeling på himmelen av de satellittene som ved et gitt tidspunkt skal benyttes til posisjonsbstemmelse, se DOP – satellittgeometri