GDOP, fork. for eng. geometrical dilution of precision. Begrepet benyttes i satellittgeodesi for å beskrive egnetheten av den geometriske fordeling på himmelen av de satellittene som ved et gitt tidspunkt skal benyttes til posisjonsbstemmelse. Summen av variansene på koordinater og tidsbestemmelse er proporsjonal med GDOP2.