Sedimentologi er læren om sedimenter og sedimentære bergarter. Dette inkluderer reisen til et sedimentkorn helt fra bruddstykker som løsner fra fast fjell (forvitring) over gravitasjonsdreven fjerning av dette materiale (erosjon) og videre transport i vann, luft eller is til sedimentkornet blir avsatt i et kontinentalt eller marint miljø. I noen tilfeller fortsetter denne reisen ved at sedimentlag blir begravd dypere og dypere, konsolidert og omdannet til en sedimentær bergart.Studie av den sedimentære lagrekken er den viktigste vitenskapelige kilden til informasjon om jordens utvikling inkludert paleogeografi, paleoklimatologi og livets historie. Hele artikkelen