Flysch, (av sveitsisk-ty. 'smuldrende'), leir- og sandsedimenter, dårlig sorterte og mer eller mindre kalkholdige, avsatt av slamstrømmer (turbiditter) eller ved utrasninger under havet. Flyschsedimenter karakteriserer områder med geologisk ustabile forhold eller store høydeforskjeller, og finnes ofte i forbindelse med fjellkjeder. Kan dannes på grunt vann, men er mer alminnelig på store havdyp (2000–4000 m). Først beskrevet fra Alpene.