Sedimentære lag som danner en særlig enhet i en lagrekke. Formasjonen er kartleggbar og har øvre og undre grense definert ved karakteristiske forandringer i lagenes sammensetning. Se for øvrig geologiske formasjoner, formasjonstrykk, formasjonsvann.