Marleik, knoll av mergel (kalkholdig leire) i kvartære leirer. Marleiker har rund eller avlang, ofte eiendommelig form og inneholder ofte fossiler (fisk eller skjell). Marleiker er en slags konkresjoner dannet ved utfelling av kalsiumkarbonat omkring råtnende dyrerester. Finnes mange steder i Norge.