Tidsrom uten sedimentær avsetning. I en lagrekke av sedimenter vil et hiatus utgjøre et brudd i rekken, av og til synliggjort ved en erosjonsflate mellom eldre og yngre lag.