Rifler, bølgeslagmerker, strømrifler, primær sedimentær struktur kjennetegnet ved en rekke mer eller mindre parallelle riller i overflaten av sand. Strukturene skyldes strømmende vann, bølger eller vind og kan bevares selv om sanden senere omvandles til sandstein eller kvartsitt.