Stylolitter, uregelmessige, ofte takkete, mørkfargede «sømmer» i kalkstein, sjeldnere i sandstein og kvartsitt. Stylolitter dannes ved selektiv trykkoppløsning av karbonatkorn og påfølgende anrikning av uløselige mineraler. Disse mineralene danner en tynn hinne som markerer hvor oppløsningen er skjedd.